Uurtarief

Particulieren: Dois hanteert een tarief van €30 per uur incl. BTW.

Zakelijk: Dois hanteert een tarief van €30 per uur excl. BTW.

Betalingsmogelijkheden

Particulieren: betaling geschiedt contant en wordt altijd aan het einde van de werkzaamheden voldaan.

Zakelijk: u ontvangt een factuur van de verrichte werkzaamheden.

Voorrijkosten

Woont u in de stad Hardenberg? Dan worden er geen voorrijkosten verrekend. Woont u buiten de stad Hardenberg? Dan wordt er €0,50 per kilometer gerekend.